Pokyny a filozofia spoločnosť YELASAI Ltd.

Sme medzinárodne činná spoločnosť, ktorá si predsavzala byť spoľahlivým, inovatívnym a kompetentným poskytovateľom a  vývojárom riešení v oblasti starostlivosti o vlasy, výživových doplnkov a prírodnej kozmetiky. Naše metódy, koncepty a produkty sú založené na tisícročia starých poznatkoch z celého sveta ale tiež profitujúce z moderných poznatkov dnešných čias. Našu prácu doplňujeme výlučne vysokohodnotnými a prírodným spôsobom vyrobenými produktami a poskytujeme k tomu vynikajúce služby. Spolupracujeme pritom aj so zdravotníckymi inštitúciami  zaoberajúcimi sa školskou medicínou.

Vážime si našich Hair Active Expert-ov a spolupracovníkov.  Staráme sa o ich odborné vzdelávanie a ďalší osobný rozvoj.

Chceme sa stať nadpriemernou, rýchle rastúcou firmou, ktorá pozornosťou, efektivitou, osobným nasadením a ľudskosťou vytvorí zázemie pre dôveryhodné partnerské vzťahy.

Školenie

Fundované služby v oblasti  školení podporujú rast našich Hair Active Expert-ov vytvárajúcich sieť, tak aby sa stali majstrami pri riešení každodenných  požiadaviek zákazníkov s cieľom  efektívneho  používania produktov.

 

Tieto školenia  majú formu organizovaných školení pre väčšie skupiny záujemcov, alebo individuálnych školení priamov v kaderníckom salóne záujemcu. Školenia môžu byť organizované aj priamo u našich Hair Active Expertov, tak sa môžu noví Hair Active Experti priamo na mieste dozvedieť o skúsenostiach so zákazníkmi.